Avatar

My Baby Chanel

Mình là Trọng, mình 35 tuổi. Sở thích của mình được đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới :D