Avatar

RoRo Kids

Là thành viên của group GATIKI KIDS. Sản xuất các video mang định hướng giáo dục cho trẻ em. Mọi thông tin liên hệ cá nhân theo địa chỉ Face book, hay Google Plus